Amdanom

Mae’r wefan hon yn cael ei chynnal ar gyfer cymuned ward Penparcau gan Fforwm Cymunedol Penparcau.

Ein gweledigaeth i Benparcau yw:

  • Creu cymuned gynhwysol fywiog lle gall pobl deimlo’n saff ac yn falch o fod yn byw neu’n gweithio o fewn y pentref.

Ein prif nodau yw:

  • Galluogi trigolion a sefydliadau ym Mhenparcau i fanteisio’n llawn ar gyllid ac adnoddau sydd ar gael i’r ardal.
  • Dod ag unigolion, grwpiau a chyrff at ei gilydd i bennu anghenion hirdymor Penparcau.
  • Bod yn gorff galluogi i ariannu’n uniongyrchol brosiectau penodol yn yr ardal.
  • Yn sail i’r uchod i gyd mae gwerthoedd ac egwyddorion Datblygu Cymunedol fel sydd wedi’u cynnwys yn y SGCDC…..y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cymunedol.

Corff datblygu cymunedol wedi’i wreiddio yn y gymuned ydym ni er mwyn hwyluso, cynllunio a threfnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn ac ar draws cymuned Penparcau. Mae ein gwaith ni wedi’i seilio ar werthoedd ac egwyddorion datblygu cymunedol y manylir arnynt yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cymunedol (SGCDC). Rydym yn ceisio rhoi amlygrwydd i’r pentref, annog ymgysylltiad cymunedol, magu cydlyniant cymunedol, hybu cynhwysiant cymdeithasol a gwella cyfleusterau ac amwynderau Penparcau.

Rydym yn adeiladu tîm cryf a chynhwysol o wirfoddolwyr cymunedol. Mae gennym ni i gyd sgiliau a doniau unigol i wneud cyfraniad cadarnhaol, ymunwch â ni a helpwch ag amrywiaeth eang o swyddogaethau a thasgau, yn rhai bach neu’n rhai mawr. Os oes gennych ddiddordeb, galwch heibio neu ffoniwch y swyddfa ar 01970 611099.

Hello,

We hope that you are all keeping well and safe.  The team here at Penparcau Community Hub have been very busy supporting vulnerable and isolated members of the Community and  have now established Penparcau Action Team (PAT) so that we can work remotely and still keep services going as best we can. We thought we would give you an outline of what PAT will be doing

PAT is a coordinated Hub volunteer community group working in support of and in partnership with the Ystwyth Medical Group, Padarn Surgery and St Ann’s Church providing logistical, organised and controlled priority community support during the Coronavirus (COVID-19) pandemic.

Under the direction of Ystwyth Medical Group practice manager, we are now delivering a daily support service that targets the most medically vulnerable within the Penparcau community.  We also support St Ann’s church providing them with a much needed delivery service to distribute some food supplies.

A team is despatched daily from the Penparcau Community Hub in our minibus and we have established a morning, lunchtime and teatime delivery service. The main priority must be that of achieving a reliable support system for the community to help counter the Coronavirus pandemic.

Routine is essential, and for the success and sustainable control of PAT we must understand that we are not an emergency service, nor a home help or care group but will provide the vulnerable in the community with support for prescription collections and the occasional drop-and-go service.

During difficult and uncertain times, we can rely on the good within the community to respond and stand tall and support those most in need. PAT aims to provide that hand of support and we are now operating a 7-days a week service with 4 volunteers operating the morning shift and 4 volunteers operating the afternoon shift. The office is also open from 09:00 – 15:00 daily to receive phone calls only.  This should provide the community with a vital point of contact where they can receive information, support and direction from our informed Hub staff and volunteers.  Please ring 01970 611099 during those times.

In the meantime stay safe – keep washing those hands!

Karen Rees Roberts (Forum Manager)