Swyddi

Goruchwyliwr Caffi a Hwb – Llawn Amser

Y mae Fforwm Cymuned Penparcau yn awyddus i benodi rheolwr brwdfrydig a phrofiadol i hyrwyddo datblygiad y Caffi/Hwb fel canolfan fywiog ar gyfer cymuned Penparcau.

Cyflog: £11.50 yr awr
Oriau: 35 yr wythnos
Cytundeb: Tymor penodedig hyd at Tachwedd 2023

Ceisiadau trwy gyflwyno ffurflen gais Fforwm a CV yn egluro sut yr ydych yn cwrdd a’r meini prawf fel y nodir yn y Swydd Ddisgrifiad (ffurflenni ar gael o’r Fforwm). Ceisiadau i: Rheolwraig Y Fforwm Fforwn Cymunedol Penparcau Yr Hwb Penparcau Aberystwyth Ceredigion, SY23 1RU Neu drwy e-bost i: contact@penparcau.cymru dim hwyrach na 5yh ar ddydd Gwener, 30 Gorffennaf 2021. Ariennir y swydd hyn trwy’r Loteri Genedlaethol.