Mae Canolfan Cymunedol Penparcau wedi derbyn grant gan Gronfa Gwytnwch Coronafeirws Cymru, i ddosbarthu meddyginiaeth a bwyd i bobl agored i niwed yn y gymuned leol.