Helo,

Gobeithiwn eich bod I gyd yn cadw’n iawn. Er bod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi y gall Canolfannau Cymunedol ailagor o Ddydd Llun 20fed Gorffennaf, bydd yr Hwb am y tro ar gau i’r cyhoedd wrth i ni gynnal adolygiadau hanfodol, asesiadau risg a’r holl weithdrefnau angenrheidiol eraill sydd angen cyn cyhoeddi dyddiad ailagor. Mi fydd ein drysau yn ailagor i’n cymuned yn y ffordd fwyaf diogel posibl i bawb cyn hir.

Er na all y cyhoedd ddod i mewn i’r ganolfan, byddwch yn sicr y byddwn yn parhau i gefnogi’r gymuned  yn yr union ffordd trwy  PAT (Tîm Gweithredu Penparcau) mae ein tîm o staff a gwirfoddolwyr yn y ganolfan a byddwn yn parhau i fod ar ddiwedd llinell ffôn, Felly os oes angen i chi siarad ag un o’r tîm / angen cefnogaeth ffoniwch rhwng 09:00 – 13:00 ar 01970 611099 neu fel arall e-bostiwch contact@penparcau.cymru

Yn y cyfamser, arhoswch yn saff.

Diolch am eich dealldwriaeth,

Karen Rees Roberts Rheolwraig y Fforwm