Ein Tim

Elusen gymunedol yw Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf. sy’n mynd ati’n weithredol i ymgysylltu â chymuned Penparcau i ddatblygu gweithgareddau a chyfleusterau cymunedol cynaliadwy a chynhwysol er budd pawb.

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf. a’r Elusen yn cynnwys y bobl leol ganlynol sy’n uchel eu parch ac yn brofiadol.

Karen Rees Roberts – Rheolwr y Fforwm
Swydd wag – Goruchwyliwr y Caffi
Colin Richard Jones MBE – Cyfaill Mentora Feteraniaid Ceredigion
Sue Fisher – Swyddog Cyllid
Michelle Pierpoint – Swyddog Sgyrsiau Lleol
Swydd wag – Swyddog Sgyrsiau Lleol
Anthony Taylor – Gofalwr
Jenny Jenkins – Cyd-Drefnydd Tim Gweithredu Penparcau

Y Bwrdd

Dylan Jones – Cadeirydd y Fforwm
Rhian Jones, Kelvin Jones, Sam Hearne, Sue Thomas, Eva De Visscher, Jenny Jenkins, Suzanne Evans, Wendy Hughes – Ymddiriedolwyr