Digwyddiadau

Fforwm Cymunedol Penparcau

Ein gweledigaeth yw creu cymuned gynhwysol fywiog lle gall pobl deimlo'n ddiogel ac yn falch o fyw neu weithio o fewn y pentref.

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau yn sefydliad cymunedol sy'n ymgysylltu'n weithredol â chymuned Penparcau i ddatblygu gweithgareddau a chyfleusterau cymunedol cynaliadwy a chynhwysol er lles pawb.

previous arrow
next arrow
Slider

Diffibriliwr

Ar hyn o bryd mae pedwar diffibrilwyr wedi'u lleoli o gwmpas ardal Penparcau.

  • Canolfan Chwaraeon y tu allan i Min Y Ddol
  • Yn Bus Stop ar Ffordd Tyn Y Fron
  • Spar a thu allan
  • Y tu allan i'r Neuadd Goffa
  • Newyddion