Gwobr Annog Cymuned

Mae’n bleser gan Fforwm Cymunedol Penparcau gyhoeddi ein bod wedi ennill y wobr Annog Cymuned o seremoni wobrwyo ddigidol gyntaf Menter Aberystwyth ar gyfer Gwobrau Aber First. Gwobrau yw’r rhain sydd wedi’u cynllunio i ddathlu ein busnesau cymunedol...
CWILTWYR MALDWYN

CWILTWYR MALDWYN

Cwiltwyr Maldwyn ydy grwp o Ferched sydd yn  gwario oriau o amser yn gwneud gwaith cwiltio o bob  math. Maent yn cyfarfod yng Nghanolfan Cymunedol Carno, ac mae nifer o’r aelodau yn dod o tu allan i’r pentref. Maent yn codi arian i elusennau ac achosion da ac hyd at y...

Prosiect Creu Murluniau

Gwnewch eich marc mewn clai ar weithdy creu murluniau. Cynhelir y gweithdy 10.30-3yp a ffocysir ar grey marciau a phatrymau ar glai gan ddefnyddio amrywiaeth o gelfi i creu murlun haniaethol, gweadog. Ceir cyfle i sgleinio’r murlun ar ddyddiad i’w...

Gwneud y Nadolig yn Hapus i Bawb

Bydd y Nadolig yn Yr Hwb yn ychydig wahanol eleni. Rydyn ni’n gofyn i bawb baentio, darlunio neu papier mache wyneb ceirw yn eu steil unigol eu hunain a’i popio yn eu ffenest. Esgus perffaith arall i ddangos ychydig o greadigrwydd ac ysbryd y Nadolig!...
Lan Eich Stryd Chi

Lan Eich Stryd Chi

3ydd hyd y 10fed o Ebrill 2019 Mae’r Hwb Cymunedol ym Mhenparcau wedi cael cwpl o wythnosau llwyddiannus yn cynnal llawer o weithgareddau gan gyrff yn lleol. Fe fuodd y disgo ar gyfer Dydd y Trwynau Coch a gynhaliwyd yn yr Hwb gan Ieuenctid Penparcau er budd Comic...

Tîm Cymorth Penparcau (TCP)

Rydym yn gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw’n iach ac yn saff.  Mae’r tîm yma yn Hwb Cymunedol Penparcau wedi bod yn brysur iawn yn cefnogi aelodau o’r Gymuned sydd mewn sefyllfaoedd bregus neu sy’n ynysig, ac rydym erbyn hyn wedi sefydlu Tîm Cymorth Penparcau (TCP)...