Project Linus

Mae Project Linus yn sefydliad dielw ledled y byd sydd wedi’i gynllunio i ddarparu Blancedi cartref, cwiltiau ac eitemau eraill wedi’u gwneud â llaw i blant ac oedolion sydd angen cysur a chefnogaeth ychwanegol. Yr Hwb yw cartref cangen Gogledd Ceredigion.