Gwobr Annog Cymuned

Mae’n bleser gan Fforwm Cymunedol Penparcau gyhoeddi ein bod wedi ennill y wobr Annog Cymuned o seremoni wobrwyo ddigidol gyntaf Menter Aberystwyth ar gyfer Gwobrau Aber First. Gwobrau yw’r rhain sydd wedi’u cynllunio i ddathlu ein busnesau cymunedol...
CWILTWYR MALDWYN

CWILTWYR MALDWYN

Cwiltwyr Maldwyn ydy grwp o Ferched sydd yn  gwario oriau o amser yn gwneud gwaith cwiltio o bob  math. Maent yn cyfarfod yng Nghanolfan Cymunedol Carno, ac mae nifer o’r aelodau yn dod o tu allan i’r pentref. Maent yn codi arian i elusennau ac achosion da ac hyd at y...

Gwneud y Nadolig yn Hapus i Bawb

Bydd y Nadolig yn Yr Hwb yn ychydig wahanol eleni. Rydyn ni’n gofyn i bawb baentio, darlunio neu papier mache wyneb ceirw yn eu steil unigol eu hunain a’i popio yn eu ffenest. Esgus perffaith arall i ddangos ychydig o greadigrwydd ac ysbryd y Nadolig!...

Tîm Cymorth Penparcau (TCP)

Rydym yn gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw’n iach ac yn saff.  Mae’r tîm yma yn Hwb Cymunedol Penparcau wedi bod yn brysur iawn yn cefnogi aelodau o’r Gymuned sydd mewn sefyllfaoedd bregus neu sy’n ynysig, ac rydym erbyn hyn wedi sefydlu Tîm Cymorth Penparcau (TCP)...